Opsiyon Nedir

Bankacılık sektöründe, bir borç senedi ile ilgili olarak ödemenin yapılabilmesi için tanınan ek süreyi ifade eder. Opsiyon, yatırımcı tarafa hem alım hem satım imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda, opsiyon çift taraflı bir sözleşmenin ifadesidir. Bu bağlamda opsiyon aynı zamanda bir sözleşme türüdür. Sözleşme her iki taraf içinde herhangi belirlenen maddeler dışında bir yükümlülük içermez.

Opsiyon Türleri

Opsiyonlar, genel anlamda değerlendirildiğinde iki şekilde opsiyon olarak oluşmaktadır. Bunlar alım ve satım opsiyonu olarak sınıflandırılmaktadır. Bu opsiyonları oluştururken alıcı ve satıcı statülerinin net bir şekilde ayrımının yapılması ve içeriğin ona göre belirlenmesi gerekmektedir.

Alım opsiyonu kullanacak kişi, süresi ve miktarı belirlenmiş ürün için bu bir ürün ya da bir mal, bir sermaye aracı ya da ekonomik göstergeleri kapsayabilir.

Sözleşmeyi satan taraf vermiş olduğu prim karşılığında o ürün için alma haklarını elinde tutmaktadır. Alım opsiyonunu satan yatırımcı bağlamında ise aynı ürünün belirlenen süre ve miktar oranında satmak yükümlülüğündedir.

Satım opsiyonu kullanan yatırımcı ise, yukarıda belirtilen ürünün opsiyonunda satın aldığı kişiye karşı belirli bir oran ödeme yapması karşılığında, belirli bir fiyat aralığından satma hakkını elde etmiş olur, satım opsiyonunda satan kişi ise bu ürünü satım opsiyonu alan yatırımcının isteği yönünde belirli bir fiyat aralığından satın almak ile yükümlü durumdadır.

Opsiyon Modelleri Ya da Tipleri Nelerdir?

Genel olarak opsiyonlar iki türlü olmanın dışında farklı modellere de sahiplerdir. Bunlara bakılacak olursa Amerikan model ve Avrupa model opsiyon sözleşmeleri şeklindedir. Bu iki model de alınan hakkın kullanılacağı zaman konusunda birtakım farklılıklar vardır.

Avrupa model opsiyonlarda alıcının kullanacağı hak sadece ürünün vade süresinin sonunda kullanabilecekken, Amerika model opsiyonlarda ise bu süre esneklik göstermektedir. Avrupa model opsiyon sözleşmesini kullanan yatırımcılar haklarını opsiyonu aldıkları tarih ve opsiyonda belirtilen sürenin sonuna kadar rahatlıkla kullanmaktadırlar.

Opsiyonların Avantajları Ve Riskleri

Her sözleşmenin doğal yapısı gereği opsiyon sözleşmelerine bakıldığında da avantaj ve riskler olmaktadır. Bu sözleşmelerde, beklenmedik fiyat değişimlerinden dolayı yatırımcılar kendilerini bu duruma karşı koruma ve risk seviyesinin eşit koşullarda olmasına rağmen yüksek getirileri olan portföy oluşturulmasını sağlar. Ürün fiyatını olumsuz yönde etkileyebilecek değişimlerde opsiyona özel bir avantaj sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın